hóa đơn buôn lậu

Phù phép hóa đơn buôn lậu 20 tấn đường kính trắng

Bằng thủ đoạn "phù phép" hóa đơn, chứng từ này là của lô hàng khác đã được cơ quan chức năng xử lý trước đó, chủ hàng lợi dụng bộ hồ sơ này để vận chuyển 20 tấn đường kính đưa đi tiêu thụ.