hỗ trợ Hà Giang

Hỗ trợ Hà Giang 38,72 tỷ đồng thực hiện đề án trí thức trẻ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 38,72 tỷ đồng cho Hà Giang để thực hiện Đề án trí thức trẻ của tỉnh giai đoạn 2014 - 2017. Số tiền này chiếm 80% tổng nhu cầu kinh phí của Đề án.