hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam

Cần sớm trả lại đường lâm sinh cho người dân

Khi xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam, đơn vị thi công đã “cắt đứt” các tuyến đường khiến nhiều hộ dân ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) không thể vào rừng sản xuất, thu hoạch cây trồng lấy gỗ, gây ảnh hưởng đến sinh kế và cuộc sống của gia đình…