hiệu quả tích cực

Dấu ấn Công an chính quy ở miền quê

Từ khi có lực lượng Công an chính quy về phụ trách, đảm nhận địa bàn, tình hình ANTT tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã chuyển biến rõ rệt. Các vụ việc phức tạp được lực lượng Công an nắm bắt kịp thời tham mưu các cấp giải quyết nhanh, đúng quy định pháp luật, đảm bảo bình yên vùng quê trung du này...

Nhiều việc làm thiết thực của cán bộ Agribank qua đợt học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian qua, trong toàn Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành các phong trào thi đua sâu rộng, đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động chuyên môn của Agribank.