hiến tặng hiện vật

Gần 1.000 tư liệu hiện vật được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Chiều ngày 12-9, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng thời gian qua.


Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 23/1, lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại Hà Nội. Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật và hình ảnh” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.