hiện tại

Thao thiết Hải Phòng

Lần này, trở lại Hải Phòng, tôi thật sự  ngỡ ngàng và niềm cảm phục dâng đầy vì nhớ lại vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Hải Phòng mới có “bốn cống, ba cầu, năm cửa ô” (thơ Tố Hữu), hôm nay đã có hơn chục cây cầu dọc ngang thành phố; đặc biệt sự xuất hiện cây cầu vượt biển: Tân Vũ – Lạc Huyện dài nhất nước ta (16km), nối đất liền với huyện du lịch Cát Hải.