hết cách ly

64 người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái hết thời gian cách ly

Ngày 16/2, tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của 64 người dân đầu tiên thực hiện đủ thời gian cách ly, đảm bảo sức khỏe đã được về nơi cư trú.