hát ca trù

Liên hoan toàn quốc, chuẩn bị đề nghị Ca trù là Di sản văn hóa của nhân loại


Ngày 24-10, bà Phạm Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc  cho biết, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5-11 tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo cơ sở dữ liệu xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Ca trù vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

"Sầu nữ" trong thế giới nhạc tình

Thắng rồ dại, điên si, yếu gầy khi hát. Và chẳng biết tại sao, cái vẻ đanh đá, chua ngoa thường ngày đi đâu mất, trên sân khấu nhạc tình Thắng đích thị là một “sầu nữ”.