hành đông đơn phương

Đại sứ Mỹ cảnh báo Israel không "hành động đơn phương"

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman cho biết, hành động đơn phương của Israel nhằm sáp nhập đất ở Bờ Tây sẽ gây nguy hiểm cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với kế hoạch chi tiết được đề xuất cho khu vực.