hàng rào kỹ thuật

Tăng chất lượng sản phẩm xuất khẩu thị trường Trung Quốc

Từ trước giờ, doanh nghiệp (DN) Việt Nam vẫn quen với khái niệm Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dễ tính. Nhưng hiện nay, hàng rào kỹ thuật cũng như quy định của Trung Quốc đã thay đổi, khắt khe hơn. Do đó, DN cũng phải thay đổi khái niệm, nhận thức mới mong tiếp cận được thị trường xuất khẩu rộng lớn này.

Doanh nghiệp nhập khẩu xe sẽ “dễ thở”

Doanh nghiệp nhập khẩu xe sẽ “dễ thở” là thông tin vừa được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức tại Hà Nội chiều 12-9.