hàng hóa dễ cháy nổ

Kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa dễ cháy nổ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia vừa có Công điện số 09/CĐ-UBATGTQG yêu cầu khắc phục hậu quả TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình.