hạ tầng truyền tải

Cho phép tư nhân làm hạ tầng truyền tải để thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo

Sau 5 tháng Luật Quy hoạch có hiệu lực, cả nước đã có hơn 368 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp không thể triển khai với tổng giá trị đầu tư lên đến 40 tỉ USD. Trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là các dự án năng lượng tái tạo (NLTT) đang được khuyến khích đầu tư với tổng công suất lên đến 20 ngàn MW, tương đương với gần 30 tỉ USD vốn đầu tư.