gói an sinh xã hội

Không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ COVID-19.

Giám sát chặt chẽ trong triển khai gói an sinh xã hội 62 ngàn tỷ

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/20202 của Chính Phủ; quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai gói an sinh xã hội trị giá 62 ngàn tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.