giữ gìn di vật của Bác

Bài cuối: Chuyện bảo tồn, gìn giữ di vật của Bác

Đi dưới tán râm bóng mát của giàn cây leo, từng con gió mát thổi từ ao cá có những chú cá đang quẫy đuôi đớp mồi, nhìn những trái cam, trái bưởi sai lúc lỉu trong khu vườn của Bác, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc động khó tả.
>> Tháng Năm ở Ba Đình