giống gà

Thụ tinh nhân tạo để bảo tồn và phát triển đàn gà "râu"

Để gìn giữ và phát triển giống gà địa phương đang có nguy cơ lai tạp, anh Lý Văn Diểng (dân tộc Sán Dìu) nghiên cứu thành công phương pháp thụ tinh nhân tạo cho giống gà Tiên Yên vốn rất khó sinh sản.

Hỗ trợ hay ‘giải ngân’?

Tổ chức Phi chính phủ Plan tại Quảng Trị phối hợp với xã Thuận, huyện Hướng Hóa thực hiện dự án hỗ trợ người dân (chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số) chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học. Đây là phương thức chăn nuôi gia cầm khá mới mẻ với người dân miền núi Quảng Trị và xã Thuận nói riêng.