giấy phép lưu hành

Công bố giấy phép lưu hành vắc xin chống cúm

Sau 13 năm nghiên cứu từ qui mô thí nghiệm đến sản xuất qui mô công nghiệp, sản phẩm vắc xin cúm mùa IVACFLU-S do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất chính thức được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành góp phần chủ động phòng ngừa đại dịch cúm

Hải Dương bắt 4 xe chở hàng siêu trọng không giấy phép

Đêm ngày 4/2/2015, Thanh tra Sở GTVT và Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương đã phát hiện, kiểm tra 4 xe chở các thiết bị là hàng siêu trường, siêu trọng (khoảng trên 80 tấn/cấu kiện), không có giấy phép lưu hành tránh Trạm KTTTX Hải Dương đi vào Tỉnh lộ 391.