giao ban công tác

Giao ban công tác đảng, công tác chính trị trong CAND khu vực phía Nam

Chiều 12-12, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị quý IV-2019 trong Công an nhân dân (CAND), khu vực phía Nam. Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị.

Giao ban công tác xây dựng lực lượng 7 tháng đầu năm 2016 cụm thi đua số 4, số 5

Ngày 24-8, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Tổng cục chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND 7 tháng đầu năm 2016 cụm thi đua số 4 và số 5. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân chủ trì hội nghị.

Tham mưu Công an nhân dân dưới góc nhìn của các nhà quản lý, khoa học

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) (18-4-1946 – 18-4-2016), các nhà quản lý, nhà khoa học đã gửi tới Hội thảo khoa học 70 năm tham mưu CAND những bài viết chất lượng nhằm đánh giá lại những thành tích, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới.