giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

Báo Công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.