giảm phí bảo trì

Đề xuất mức miễn, giảm phí bảo trì do COVID-19 cho phương tiện vận tải

Bộ GTVT vừa có văn bản chính thức đề xuất Bộ Tài chính miễn, giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện vận tải bị ảnh hưởng bởi COVID-19...