giảm giá cước vận tải

Quyết liệt ép giảm giá cước vận tải

Xăng liên tục giảm giá, nhưng cước vận tải vẫn chỉ giảm nhỏ giọt. Thậm chí, một số doanh nghiệp (DN) vận tải vẫn cố tình chây ì không giảm giá, còn kiếm cớ để đòi phụ thu tăng giá vé.
>> Thủ tướng yêu cầu các bộ phải có giải pháp mạnh giảm giá cước vận tải

Thủ tướng yêu cầu các bộ phải có giải pháp mạnh giảm giá cước vận tải

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai ngay việc tăng cường rà soát, kiểm tra và có giải pháp mạnh để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa giảm giá cước vận tải ở mức hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.