giải thưởng Sao Khuê 2015

69 sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT sẽ được nhận giải thưởng Sao Khuê 2015

Ngày 13/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả bình chọn chung tuyển toàn quốc danh hiệu Sao Khuê 2015.

85 sản phẩm vào chung khảo Giải thưởng Sao Khuê 2015

Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tiến hành vòng sơ tuyển giải thưởng Sao Khuê 2015.