giải cứu thịt lợn

Khủng hoàng thừa thịt lợn làm nông dân mất 100.000 tỷ đồng

Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, đợt khủng hoảng thừa thịt lợn thời gian qua đã làm nông dân mất đi 100.000 tỷ đồng phần lãi  mà lẽ ra họ hoàn toàn được hưởng.