giá trị thật

Bà Hứa Thị Phấn đã bán nợ cho Phạm Công Danh như thế nào?

Trả lời luật sư tại toà, bị án Phạm Công Danh khai: quá trình nhận chuyển giao ngân hàng từ bà Hứa Thị Phấn, ông chưa bao giờ nghe bà Phấn nói về giá trị thật của căn nhà. Ông cũng chưa bao giờ tiếp cận được nguồn thông tin nào cho biết ngôi nhà có giá trị thật 155 tỷ.