giá mía

Thua lỗ, nông dân quay lưng với cây mía

Ngành mía đường đang gặp khó khi đường tồn đọng, đường nhập lậu, nông dân thua lỗ liên tiếp nhiều năm. Hàng loạt địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm diện tích trồng mía. Vấn đề bức thiết hiện nay, ngành đường cần cải tiến công nghệ, tìm giống mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
>> Để người trồng mía đường sống được, ngành Mía đường không phá sản

Giá đường trong nước dự báo giảm nhẹ trong năm 2015

Tin từ Bộ Công Thương cho biết: Đến cuối tháng 11/2014, cả nước có 22/35 nhà máy đường vào vụ sản xuất 2014/2015, đã ép được 1.174.650 tấn mía, sản xuất được 105.403 tấn đường. Tồn kho đường tại các nhà máy đường là 119.733 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội là 9.093 tấn.