gây tai nạn vì tránh rạp cưới

Xe cẩu tránh rạp cưới gây tai nạn quá tải hơn 20 tấn

Vừa tránh rạp cưới lại vừa đổ dốc, trọng lượng trên xe quá tải tới 20 tấn khiến thắng xe không ăn là nguyên nhân gây ra vụ tại nạn.