game đánh bài online

Bán tiền ảo, cướp tiền thật

Sau khi chuyển tài khoản game cho Thành mà Sơn vẫn không nhận được tiền theo thỏa thuận. Nghĩ anh Tâm là đồng bọn của Thành nên Sơn đã cùng đồng bọn ép anh Tâm phải mang xe taxi vào tiệm cầm đồ lấy 35 triệu đồng đưa cho chúng.