gài mìn doanh nghiệp

Gài mìn đe dọa, tống tiền doanh nghiệp 5 tỷ đồng

Sơn giả vờ đã gài mìn vào nhà máy và xe của Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Vũ để tống tiền.