em Nguyễn Nguyệt Linh

Bộ Giáo dục khuyến khích khai giảng “không bóng bay”

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa sau việc em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) - học sinh đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng.