đứt lưỡi

Bị cắn gần đứt lưỡi, yêu râu xanh vẫn cố giở trò đồi bại2

Bị chị H. chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi nhưng Quang vẫn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi bỉ ổi.