đường lối đối ngoại

Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Lợi dụng thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức “xã hội dân sự” và nhiều nhà “hoạt động xã hội” xuyên tạc: một số dự án kinh tế lớn do nước này, nước kia đầu tư là phụ thuộc, “nối giáo cho giặc”, câu kết lợi ích nhóm để “bán nước”?

Phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước – là nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tổ chức tại Hà Nội, sáng 8/6.