đường lối

Đại thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - thắng lợi của đường lối đối ngoại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Không thể phủ nhận đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta

Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Đó là những gì mà báo giới Mỹ viết khi nói đến tuyên bố về cuộc chiến ở Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-3.