được mùa mất giá

Giải pháp gì khắc phục tình trạng mất cả mùa, mất cả giá?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sáng 6-11, ĐBQH Ngô Thanh Danh (Đắk Nông) hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để phục hồi hay là chuyển đổi cây trồng vật nuôi, để tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Như hiện nay cây tiêu ở Tây Nguyên thì mất cả mùa, mất cả giá và cây cà phê thì mất giá kéo dài.

Giải pháp tránh "được mùa mất giá"

Tại Hội thảo "Ứng dựng thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) để TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giống cây trồng vật nuôi ở Nam Bộ", tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 12-9, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã cho rằng: "Khó giữ đất nông nghiệp nếu thu nhập không tăng. Chừng nào còn làm nông nghiệp thì thu nhập của nông dân phải được nâng cao. Nếu không, nông dân cũng sẽ bỏ nghề và TP Hồ Chí Minh sẽ không giữ được đất nông nghiệp”.