dùng hàng việt

Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra, xử lý 347 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng.