dùng hàng Việt Nam

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo ( BCĐ) Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.