đưa vào diện quản lý

Đưa vào diện quản lý đối với người chồng dùng xích sắt trói vợ

Sau chầu nhậu, Có trở về nhà và trút trận đòn lên người bà G. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu này còn dùng xích sắt trói hai chân bà G vào cột hiên nhà rồi dùng ổ khóa khóa lại.