du thuyền Hồ Tây

DN kinh doanh nhà nổi trên Hồ Tây đề xuất bồi thường thiệt hại

Tại cuộc họp khẩn giữa UBND phường Thụy Khuê với các doanh nghiệp kinh doanh nhà nổi trên Hồ Tây về việc di dời, các doanh nghiệp đều đề xuất thành phố bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp.

Viết tiếp bài "Xung quanh việc khó di dời các phương tiện thủy, sàn nổi ở Hồ Tây"

Để làm rõ nguyên nhân vì sao hàng loạt nhà hàng nổi, du thuyền không có phép mà vẫn hoạt động công khai, trong khi cơ quan chức năng không thể thực hiện di dời, liệu rằng, có sự lơ là trách nhiệm ở đây?