du lịch outbound

Siết chặt dần quản lý du lịch outbound

Sau một thời gian bị phản ánh còn bị thả nổi trong hoạt động quản lý cũng như xây dựng chính sách, đánh giá về tác động đến kinh tế của du lịch Việt Nam, du lịch outbound (hoạt động đưa người từ Việt Nam đi du lịch nước ngoài) đang dần được quan tâm nhiều hơn.