dự án quan trọng quốc gia

Metro đội vốn 16.000 tỷ đồng: Báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa gửi Dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai, thực hiện Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long — Trần Hưng Đạo.