Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Gần 700 người quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Sẽ có 681 nhân sự tham gia vào việc vừa đào tạo tại hiện trường vừa tiếp nhận dự án để sau này quản lý, vận hành và khai thác đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Phải thi công dứt điểm các hạng mục Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp với lãnh đạo  Dự án Đường sắt nội đô Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.