dự án Trường Sơn xanh

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án Trường Sơn Xanh

Ngày 25/11, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hội thảo tại thành phố Đà Nẵng để tổng kết Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ. 

Hoa Kỳ viện trợ dự án Trường Sơn xanh tại Quảng Nam 14 triệu USD

Ngày 27-3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ khởi động dự án Trường Sơn xanh nhằm hướng đến bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, phát triển miền núi, cũng như tăng cường bảo vệ môi trường trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.