Dự án Luật Dân tộc

Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng Luật Dân tộc

Lễ ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây dựng Dự án Luật Dân tộc (giai đoạn 1) giữa Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Thế giới đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 25/5.