dự án BOT Hà Nội

Hà Nội thành lập Tổ kiêm tra các dự án BOT, BT

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định thực hiện một số dự án BT (hợp đồng xây dựng-chuyên giao), BOT (hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố