đóng mới tàu cá

Tiếp tục "tiếp sức" hỗ trợ ngư dân bám biển

Đến nay, Quảng Nam đã có 37 tàu cá đóng mới và 1 tàu nâng cấp máy chính theo Nghị định 67 được hoàn thành thi công, cấp đăng ký và cấp phép, đi vào sản xuất.