đồng chí Lê Đình Thọ

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Sáng 30/11, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.