đồng chí Hoàng Văn Thụ

Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.