Đồn Công an Lìa

Thành lập Đồn Công an Lìa, tỉnh Quảng Trị

Sáng 3/6, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố và triển khai thực hiện quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Lìa.