đối tượng Phan Văn Dân

Vận chuyển thuê 50kg thuốc nổ giá 3 triệu đồng

Số thuốc nổ này được vận chuyển trên xe khách theo hướng từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.