đối tượng Phạm Văn Hồi

Thu giữ nhiều vũ khí tại nhà trùm ma túy đất Cảng

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy, thu súng quân dụng, 9 đao kiếm, nhiều vật dụng liên quan.