đối thủ cạnh tranh

Rough & Tumble: Môn võ “bẩn”

Rough and Tumble, hay RAT, là một phong cách chiến đấu bất chấp mọi giới hạn hay luật lệ. Tên gọi Rough và Tumble có từ đầu thế kỷ 18 ở Bắc Mỹ.