đói chữ

Người thầy gieo chữ trên đất rừng biên cương

Từ nhỏ đã chứng kiến bao khổ cực của đồng bào biên giới khi bị “đói chữ” nên Bơlong Điếp đã gắng sức học tập. Sau khi hoàn thành đại học, với tấm bằng loại ưu, nhiều trường mời về dạy, song Điếp từ chối, quyết tâm trở về quê hương để góp phần gieo chữ cho con em miền biên viễn Chơm, huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam…